Maksimum Medya  / Medya İletişim Danışmanlığı

   

İZEV

Zihinsel engellilerin toplumca farklı bireyler olarak kabul edilmesini sağlayarak, onları bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Ana mottomuz “Hayatın her alanında biz de varız!” ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere tekrarladığımız sloganımız: “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!”

1989 yılında dernek olarak kurulan ve 1997 de vakıf tüzel kişiliğinde yapılanan İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı) evlatları zihinsel engelli mütevelli üyeler tarafından oluşturulmuştur.

Kuruluşundan bu yana İZEV’ in çalışmaları daha çok özel eğitime muhtaç çocuklar, ergen ve yetişkinlerin gereksinimleri yönünde gerçekleşmiştir. 0-25 yaş arası zihin engelli çocuğa rehabilitasyon, terapi,  ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren Saadet İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim merkezinin kurucusu ve destekçisi olmuştur. Adi geçen kurumun rehabilitasyon ve terapi merkezi ve korumalı işyeri binası vakfımız ve vakıf üyelerimiz tarafından yaptırılarak kamuya hibe edilmiştir. 2011 yılı mayıs ayında okulun ana binası İl Özel İdaresi tarafından deprem riski nedeni ile yıktırılarak, daha kapsamlı bir proje çerçevesinde yeniden inşasına başlanmıştır. Okula devam eden 250 civarında çocuğumuz, yarım gün eğitim veren çevreye yakın okullardan birine yerleştirilerek eğitimin devamlılığı sağlanmıştır.

Öte yandan İZEV Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi inşaat sahasında bulunmanın zorlukları nedeni ile Sarıyer yerleşkemize taşınmış Mecidiyeköy civarında oturan 150 kadar çocuğunu gene çalışanlarının kurduğu bir rehabilitasyon ve terapi merkezine emanet etmiştir.

İZEV Vakfı bugün kurum içi faaliyetlerine Sarıyer, Tarabya’da bulunan Bağımsız Yaşam Evi’nde devam etmektedir. Bu bina aynı zamanda Vakıf Merkezi olarak da kullanılmaktadır. 2013 yılından beri Sarıyer ilçesinde konumlanan Vakıf, aynı tarihten itibaren genç ve yetişkin zihin engelli bireylerin hayata hazırlanması ve sosyal yaşamda yer almasına  yönelik çalışmalar yapmakta,  ayrıca daha fazla kamusal yarar sağlamak üzere bir çok proje üretmekte, Yerel yönetimler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile temaslarını sürdürmektedir.

Faaliyetleri 3 koldan sürmekte olan İZEV;

Zihinsel engelliler alanında toplumda derin farkındalık yaratmak üzere farkındalık uluslararası farkındalık projeleri yürütmekte
Bağımsız Yaşam Evi’nde verdiği hizmetlerle farklı gençleri sosyal hayata hazırlamakta
Mesleki eğitimler ve istihdam alanlarıyla iş gücüne katılımı desteklemekte
Toplumun tüm kesimlerine kendi alanında bilgilendirici hizmetler sunmaktadır.
İZEV’in temel felsefesi ve misyonu kar amacı gütmeden farklı çocuk, ergen ve yetişkinlere  aileleriyle birlikte, yeterli kalite standartlarında mutluluk ortamları sağlamak, ebeveynleri vefat ettikten sonra engelli bireylere insan onuruna yakışan, sağlık ve hukuklarının korunacağı ve toplumdan tecrit edilmeyecekleri ortamlar yaratmak, bunu yaparken toplumdaki tüm bireylerde farkındalık yaratmak ve sosyal sorumluluk duygusunu yerleştirmektir.

Bu bireylerin sosyal hayatta kendilerini inşa edebilmeleri ve hayatın her alanında yer alabilmeleri 2 ana şarta bağlıdır:
Öncelikle doğumlarından itibaren, aileleriyle birlikte doğru eğitim ve destek programlarına kesintisiz katılmaları gerekmekte, bunun yanında da toplumdaki her bireyin bu farklı bireylere doğru yaklaşımda bulunması sağlanmalıdır. İZEV tüm bu sonuçları elde edebilecek sosyal sorumluluk, eğitim ve istihdam projeleri üreterek yürütmekte, hem farklı bireyleri hayata hem de toplumdaki diğer bireyleri onlara hazırlamaktadır.